הלשכה המשפטית מטפלת בהיבטים המשפטיים של עבודת העירייה, ומספקת שירותי ייעוץ וטיפול משפטי לאגפי העירייה השונים בכל תחומי פעילותם.
בראש הלשכה המשפטית מכהן היועץ המשפטי לעירייה, שהוא גם מנהל הלשכה המשפטית. לצידו מכהנת סגנית היועץ המשפטי ועו"ד נוסף.  
במקרה הצורך נעזרת המחלקה בעו"ד חיצוניים לטיפול בתביעות אזרחיות.

תחומי האחריות של הלשכה המשפטית:

  • התווית ההליכים החוקיים לעבודת העירייה ומוסדותיה.
  • השתתפות בישיבות מועצה, הנהלה וועדות עירוניות סטטוטוריות ואחרות.
  • ייעוץ וטיפול משפטי לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה וועדת המשנה.
  • ייעוץ בנושאי חקיקה: הטמעת הוראות הדין החלות על הרשות המקומית, עדכוני פסיקה, טיפול בחקיקת חוקי עזר ועדכונם.
  • ייעוץ שוטף לבעלי התפקידים בעירייה בתחומי תכנון ובנייה, ארנונה, מכרזים וחוזים, מיסוי עירוני, דיני עבודה, חוקי עזר, חנייה, תברואה, פרסום ושילוט, טיפול משפטי בנכסי העירייה ועוד.
  • ייצוג העירייה בערכאות משפטיות וטיפול בתביעות של העירייה וכנגדה.
  • טיפול בסוגיות פליליות, בנושאי עבירות על חוק התכנון והבנייה, חוק רישוי עסקים, ערעורי חנייה וחוקי עזר נוספים המסדירים את איכות החיים בעיר.
  • ניהול שוטף של מערכת ההתקשרויות החוזיות של גורמי העירייה השונים, לרבות עריכת מכרזים ומעקב אחר ביצועם ותוקפם.

צוות המחלקה:

טבלת אנשי קשר - הלשכה המשפטית
שם תפקיד טלפון מייל
עו"ד דורון דבורי היועץ המשפטי של העירייה היועץ המשפטי 08-9771582/0 [email protected]
עו"ד שרון בן יקר המשנה ליועץ המשפטי 08-9771584 [email protected]
עו"ד נטע בר קמאלי תובעת עירונית [email protected]
עו"ד שיר בסאד עו"ד הלשכה [email protected]
מירב לוי מנהלת הלשכה [email protected]
מיטל סנקר פזרקר מנהלת מדור פלילי [email protected]
 

פרטי יצירת קשר

כתובת: מבצע משה 9 רמלה 
פקס: 08-9771581 

שעות קבלת קהל בתיאום טלפוני מראש