החברה למימון רמלה 2005

החברה למימון רמלה 2005 בע"מ היא חברה פרטית בבעלותה המלאה של עיריית רמלה. 
עיקר מטרותיה של החברה הן לפעול לצורך גיוס כספים באמצעות הנפקת האג"ח או אגרות חוב אחרות. לעשות שימוש בכספים אלה לצורך הלוואתם לעירייה. להתקשר בהסכם הלוואה והניהול ובאג"ח ובהסכמים נלווים להם, לפרוע את אגרות החוב האמורות ולבצע פעולה ככל הנדרש לצורך המטרות הללו.
 
אנשי קשר
 
יו"ר החברה - מיכאל וידל, ראש העיר | 08-9771666
מנכ"ל החברה - רוזה עללאל | 08-9771700
 
חברי דריקטוריון
החברה למימון רמלה (2005) בע"מ

נבחרי ציבור:

1.         מיכאל וידל -  רה"ע, יו"ר

2.         אברהם דז'ורייב

3.         רונן מושייב

4.         הראל שוהם 

נציגי ציבור:

1.         רו"ח דניאל בניטה

2.         רו"ח אבי גנני

3.         סטיב פאנוס

4.         אוקסנה בורכוב 

עובדי רשות:

1.         רוזה עללאל -  גזברית הרשות

2.         ליזי בסון- כלכלנית אגף החינוך והנוער

3.         עוז בן שלוש -  כלכלן אגף הנדסה

נירית טננבאום - מנהלת מח' הכנסות 
 
 

קרן רמלה

קרן רמלה עוסקת בהפעלת פרויקטים עירוניים ובקידום וייזום פרויקטים חדשים לרווחת כלל תושבי העיר רמלה בתחומי החינוך וההשכלה, התרבות, הרווחה, הקליטה, הפנאי והפיתוח.
 
העיר רמלה מונה כיום כמעל 80,000 תושבים ועברה תהליך גידול אוכלוסין מסיבי בעשור האחרון. במהלך שנים אלו קלטה העיר אלפי עולים ואוכלוסייתה גדלה בשיעור חסר תקדים וצפויה להכפיל את גודלה תוך 10 שנים.
 
אוכלוסיית העיר הינה מגוונת ומורכבת מעולים וותיקים ועולים חדשים מ-63 מדינות, נוצרים, מוסלמים ובדואים.
 
מתוך נתונים אובייקטיביים אלו נוסדה קרן רמלה, אשר שמה לעצמה מטרה לשפר את איכות חייהם של כלל תושבי העיר, לעודד את צמיחתה ולאפשר מיצוי מיטבי של המשאבים העירוניים.
 
אנשי קשר 
 
ליאור רשף דרעי | מנכ"ל 08-9771907
לימור סבג | יועצת משפטית  08-9771912
דוד אבודרהם | מנהל כספים 08-9771909 
 
חברי דריקטוריון
 

קרן רמלה לחינוך, תרבות ופיתוח

נבחרי ציבור:

1.       מיכאל וידל  -  רה"ע, יו"ר

2.       אורלי ארביב

3.       מאור אשש

4.       עו"ד רונן רוטשטיין

5.       משה שטה 

 נציגי ציבור:

1.       רו"ח יצחק ראט

2.       אריה סולומון (לייבלה)

3.       רו"ח סלים מנייר

4.       ראניה מרג'יה

5.       עו"ד אלה פילוסוף

עובדי רשות:

1.       רונן עזריה- מנכ"ל העירייה

2.       עו"ד סופי ויטלם - משנה ליועמ"ש

3.       עו"ד שלי ביטון - מזכירות העירייה

4.       עו"ד זוהר ברבר - סגנית מחלקת הכנסות

5.       לני ממן- רכזת אזרחות פעילה 

 
 

החברה הכלכלית לרמלה בע"מ

עיריית רמלה פועלת להחייאת החברה הכלכלית לרמלה בע"מ. ביום 23.05.2023 התקבל ע"י משרד הפנים אישור עקרוני לשינוי תזכיר ההתאגדות ותקנון החברה לצורך התאמתם לנוהל אסדרת חברה עירונית. מודגש כי בין היתר אושרו שינויים במטרות החברה. לצורך השלמת הליך ההחייאה, ביום 14.8.2023 התקבל אישור מליאת הרשות המקומית. להרחבה לגבי השינויים שאושרו בקובץ המצורף בזאת:

הודעה על שינוי תזכיר החברה הכלכלית לרמלה בע"מ

תקנון ותזכיר החברה הכלכלית