יחידת מטה המקדמת תכנון אסטרטגי ותוכניות עבודה שנתיות במגוון תחומי העיסוק של הרשות (פיזי, חברתי, קהילתי, כלכלי וכו'), מסייעת באיסוף מידע וניתוחו, סיוע להגדלת ההכנסות, מעקב אחר פרויקטים ברשות, טיפול וקידום נושאים אשר אין להם אגף/מחלקה האמונה עליהם, סיוע להנהלת העיר בפריצת דרך לעולם הטכנולוגי בשת"פ אגף המחשוב והדוברות.

פעילות המחלקה

 • תכנון אסטרטגי ומידע
 • עידוד עלייה לעיר רמלה
 • קליטת עלייה
 • פעילות תרבותית לקהילות העיר
 • הפעלת תכנית אב לאזרחים ותיקים

אסטרטגיה

 • מובילה את התכנית האסטרטגית רמלה 2030 ומבצעת בקרת ביצוע מול יחידות העירייה השונות.
 • מובילה את איסוף המידע, מיפוי ההזדמנויות ותכנון הדרך להגשמת חזון ומדיניות ראש העיר ומנכ"ל העירייה.
 • מהווה את מוקד הידע העירוני המשמש פלטפורמה לקבלת החלטות מבוססת נתונים.
 • בונה את התשתית לחיזוק הקשר בין העירייה לרשות המבצעת ומוסדותיה השונים, לטובת תושבי העיר.

מטרות

 • בקרת ביצוע תכנית אסטרטגית רמלה 2030.
 • קידום ובקרה על תוכנית העבודה השנתית של יחידות העירייה
 • טיפול, מעקב ובקרת קולות קוראים של הרשות המבצעת ועמותות שונות.
 • איסוף מידע ממקורות שונים חיצוניים ופנימיים, ניתוחו והנגשתו כבסיס לקביעת מדיניות וקבלת החלטות.
 • קידום חדשנות עירונית – פרויקטים בנושאים חדשניים שאין להם גורם מקצועי מוביל בעירייה.
 • קידום התכנון העירוני והפיתוח הארגוני של הרשות ובכלל זאת עדכון התוכנית הרב שנתית של העירייה אחת לתקופת זמן.
 • סיוע בתכלול פרויקטים בכלל תחומי עיסוק העירייה.
 • סיוע במיתוג העיר והפיכתה לעיר עולם.
 • הפעלת יועצים ונותני שירות בתחום המקצועי לרשות.
 • ביצוע סקרים – בכפוף למדיניות העירייה.
 

אתגרים מרכזיים

 • פריטת התוכנית הרב שנתית לתוכניות עבודה שנתיות תואמות תקציב והמשך מחשוב המערכת הן באסטרטגיה (מטה) והן ביחידות הקצה (אגפי העירייה השונים) לביצוע מעקב מהיר, יעיל ואפקטיבי אחר ביצוע התוכניות.
 • בניית מערכת סקרי דעת קהל In-house לאיסוף מידע וניתוח שינויים/צרכים בקרב תושבי העיר/אנשי עסקים בעיר לפי תחומים שונים
 • המשך הוצאת נמ"טים, מצגות וחוברות המציגים נתונים וצרכים ממוקדים לביקורי שרים, מנכ"לים של חברות ציבוריות ובעלי תפקידים בסקטור הציבורי והפרטי ע"פ דרישת ראש העיר, מנכ"ל וכו'.
 • איסוף נתונים ומידע בהתאם לדרישות הנהלת העיר ויחידות העירייה השונות.
 • ייזום תכניות ופרויקטים, סיוע והובלת תהליכי חדשנות ארגונית, קהילתית וחברתית, פיזית וכלכלית באמצעות תהליכי הנחייה והדרכה של מנהלי היחידות והנחלת חשיבה יצירתית  לקידום מדינות העירייה בתהליך בניית תכניות העבודה השנתיות של כל יחידות העירייה  בסיום כל שנה.
 • חיזוק הפאן של הכלכלה העירונית של המחלקה ובמקביל סיוע בבניית התשתית לחיזוק הקשר בין העירייה לרשות המבצעת ומוסדותיה השונים לטובת תושבי העיר באמצעות גיוסי משאבים ממקורות ממשלתיים וציבוריים לפרויקטים חדשניים בנוסף לטיפול השוטף המתבצע כיום של איתור ומעקב אחר קולות קוראים השוטפים.
לחצו לצפייה בתכנית האסטרטגית "רמלה 2030"

פרטי יצירת קשר

אמיר וידר
מנהל המחלקה
08-9771846
גלית פוני
סגנית מנהל
08-9771847
אילנה בן חיים
תקציבאית המחלקה
08-9771849
אתי אבגי
רכזת מיפוי ומידע
08-9771848